босански / српски / хрватски / црногорски ↔ холандски

Као самостални тумач и преводилац под заклетвом радим за државне институције, приватна лица и предузећа.
У Регистру овлаштених преводилаца и тумача под заклетвом Министарства правде уписана сам под бројем – Wbtv 638

Преводи
• преводи под заклетвом
• правни и нотарски списи
• потврде, изјаве, пуномоћи
• изводи
• судске одлуке
• дипломе и свједочанства
• брошуре и упутства
• економија и трговина
• медицински текстови

Корекције превода на босански, српски, хрватски и црногорски језик

Тумачење
• тумачење на локацији и путем телефона
• консекутивно тумачење разговора
• симултано тумачење на суду