Преводилац и тумач под заклетвом за босански / српски / хрватски / црногорски ↔ холандски

• преводилац и тумач под заклетвом
за босански / српски / хрватски / црногорски ↔ холандски
• Уписана у Регистар овлаштених преводилаца и тумача под заклетвом Министарства правде под бројем – Wbtv 638
◦◦◦

• Дипломирани судски преводилац, СИГВ диплома 2003. године
• Дипломирани судски тумач, СИГВ диплома 2002. године
• Компаративну књижевност дипломирала 1986. године на Филозофском факултету у Сарајеву
• Самостални тумач и преводилац од 1999. године
• Добро познавање енглеског језика