Prevoditelj i tumač pod zakletvom za bosanski / srpski / hrvatski / crnogorski ↔ holandski / nizozemski

• prevoditelj i tumač pod zakletvom
za bosanski / srpski / hrvatski / crnogorski ↔ holandski / nizozemski
• Upisana u Registar ovlaštenih prevoditelja i tumača pod zakletvom Ministarstva pravosuđa
pod brojem Wbtv 638
◦◦◦

• Diplomirani prevoditelj za pravo, SIGV diploma 2003. godine
• Diplomirani sudski tumač, SIGV diploma 2002. godine
• Komparativnu književnost diplomirala 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu
• Samostalni tumač i prevoditelj od 1999. godine.
• Dobro poznavanje engleskog jezika