Tolk en Vertaler Bosnisch, Servisch, Kroatisch en Montenegrijns

 Ik ben Danka Fogl, beëdigd tolk en vertaler. Ik ben al 22+ jaar werkzaam in Nederland. Als ZZP-er verzorg ik de tolkdiensten en de vertalingen voor notarissen, overheid, particulieren en bedrijfsleven in voormalig Joegoslavische talen zoals in het Servisch, Bosnisch, Kroatisch en Montenegrijns.

Als beëdigd vertaalster en -tolk ben ik geregistreerd onder Wbtv-nummer 638

Tolkdiensten 

• Tolken bij Notaris
• persoonlijk en telefonisch tolken
• consecutief als gesprekstolk
• simultaan als gerechtstolk

Vertalingen

• verklaringen
• uittreksels
• beschikkingen
• diploma’s en getuigschriften
• brochures, handleidingen, bijsluiters
• economie en handel
• medische teksten

Tolken en Vertalingen in de volgende talen:

Servisch
Bosnisch
Kroatisch
Montenegrijns

Redactie / proeflezen van de vertalingen naar Kroatisch, Bosnisch, Servisch, en Montenegrijns.

Neem contact op op via 06 120 838 72 of mail naar dankafogl@hotmail.com.